Investice do atraktivních projektů
s nadstandardními výnosy

info@luxentcapital.cz
770 187 187

developerský projekt luxent

O fondu

Založením neveřejného fondu Luxent Capital Fund rozšiřuje skupina Luxent své portfolio pro osoby s úzkou vazbou na vedení fondu. Základním pilířem je realitní kancelář Luxent - Exclusive Properties. Ta působí na českém trhu od roku 2008. Postupně se stala jedním
z nejvýznamnějších aktérů na trhu exkluzivních nemovitostí, když dosud zrealizovala více než 1 000 velkých realitních transakcí. Poskytuje komplexní spektrum služeb: zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu luxusních rezidenčních, historických i komerčních nemovitostí v celé ČR i zahraničí, stejně jako právní, investiční, finanční a projektové poradenství i marketingové a analytické služby.

„Dalším krokem v rozvoji skupiny Luxent je realizace našich vlastních developerských projektů. K naplňování tohoto záměru je určen fond spravovaný společností Luxent Capital Funds. Nemovitosti jsou v současnosti jednou z nejbezpečnějších investic. Ceny realit stále rostou a vykazují nízkou volatilitu. Naše dlouholeté zkušenosti a know-how, stoprocentní transparentnost, pečlivě vybírané atraktivní projekty s vysokým investičním potenciálem, propracovaná developerská strategie, vysoce likvidní aktiva
i možnost kolektivního investování – to vše je důvodem, proč investovat právě s naším fondem. Umíme diverzifikovat riziko a pro naše partnery máme řešení, které jim zajistí stabilní a v rámci realitního trhu nadstandardní výnosy,“
komentuje Emil Kasarda, majitel skupiny Luxent a společník Luxent Capital Funds.

developerský projekt luxent

Fond Luxent Capital Funds byl založen dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Funguje na základě registrace u ČNB a může spravovat prostředky až do výše 500 mil. eur.

Správcem fondu (obhospodařovatelem) je společnost Luxent Capital Funds s.r.o., která má dva jednatele: Mgr. Jiřího Kučeru a Ing. Jiřího Valentu. Ti jsou zároveň minoritními společníky. Dalšími společníky jsou Emil Kasarda a Ing. Lubomír Nymburský, MBA.

Základní údaje o fondu

Nástroje a aktiva, do nichž fond investuje:

 • nemovité věci (byty, bytové a nebytové jednotky, pozemky, jiné stavby a související prostory) včetně jejich součástí
  a příslušenství
 • nákup, prodej a realizace developerských projektů
 • majetkové účasti ve společnostech na realitním trhu

Investiční horizont: doporučená délka min. 5 let

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Naším cílem je zajistit investorům trvalé zhodnocování svěřených prostředků Společného portfolia podle propracované investiční strategie: zejména
ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitých věcí (budov, staveb, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně realizace rekonstrukcí nemovitých věcí a pozemků). Celkový podíl investic do nemovitých věcí činí min. 80 % ze svěřených prostředků.

U nemovitých věcí investujeme do vhodných nemovitostních aktiv především v podobě rezidenčních domů, bytových jednotek a pozemků určených
k výstavbě zejména objektů pro bydlení nacházejících se na území České republiky. Při výběru nemovitostních aktiv klademe důraz na lokalitu nemovitosti, kde lze s ohledem na vývoj situace na realitním trhu předpokládat v krátkodobém nebo střednědobém horizontu zhodnocení investovaných peněžních prostředků.

Při pořizování nemovitých věci za účelem jejich dalšího zhodnocení, prodeje a pronájmu využíváme zejména následující postupy:

 • nákup nemovitých a movitých věci od vlastníků
 • nákup nemovitých a movitých věcí z veřejných dražeb, exekucí
  a insolvencí
 • nabývání a prodej družstevních podílů v bytových družstvech a nabývání bytových či nebytových jednotek v privatizaci
 • refinancování zápůjček a úvěrů (včetně hypotečních úvěrů)
 • rekonstrukce nemovitých věci nacházejících se ve Společném portfoliu
 • rozdělování budov nacházejících se ve Společném portfoliu na jednotky bytové a nebytové
 • realizace výstavby nemovitých věcí
 • prodej a pronájem nemovitých a movitých věcí

Vybrané techniky obchodování

Rizikovost

Mezi způsoby, jimiž omezujeme riziko, patří diverzifikace Společného portfolia a dodržení investičního horizontu. Správce fondu si nicméně dovoluje investory upozornit, že obchodování s investičními nástroji, investičními a jinými aktivy je rizikové a podléhá zejména tržnímu, likvidnímu a kreditnímu riziku. Správce neodpovídá za vývoj tržní hodnoty investičních nástrojů, investičních aktiv a dalších aktiv,
do nichž investoval, ani za vývoj výnosů z nich. Investor bere
na vědomí možnost snížení hodnoty prostředků svěřených do Správy
i to, že Správce za případné snížení hodnoty nenese odpovědnost. Ztráta z investování do investičních nástrojů nebo investičních a jiných aktiv ve Společném portfoliu může dosáhnout až výše na počátku investovaných finančních prostředků.

Očekávaný výnos

Plánovaný minimální výnos je 5 % p. a. s cílem jeho stabilizace nad 10 % p. a.

Nástroje a aktiva, do nichž investujeme

Za účelem dosažení investičního cíle investujeme zejména do následujících majetkových hodnot:

Proč investovat s naším fondem

Stálý růst cen nemovitostí při relativně nízké volatilitě

Nemovitosti se řadí k nejstabilnějším podnikatelským sektorům, díky čemuž patří k obvyklým základním pilířům dlouhodobého investování. Investorům zaručují velmi dobré zhodnocování investovaných prostředků s poměrně nízkou mírou rizika. Ceny luxusních realitních projektů v atraktivních lokalitách navíc trvale rostou i v době koronavirové krize. Poptávka převyšuje nabídku – a ty opravdu špičkové nemovitosti si své kupce rychle najdou.

Naše dlouholeté zkušenosti, know-how a odborná erudice

Vaše investice je nejlépe zhodnocena ve spolupráci s erudovaným a loajálním partnerem, který má know-how, vysokou odbornost a reálný pohled na situaci na realitním trhu. Společníci fondu Luxent Capital Funds působí na realitním trhu dlouhodobě a mají zkušenosti s desítkami projektů prémiových nemovitostí v České republice i v zahraničí.

Propracovaná developerská strategie

Pro úspěch projektu je klíčová správná analýza, z níž vychází strategie developerského projektu. Společnost Luxent – Exclusive Properties, člen skupiny Luxent, v oboru působí více než 10 let a spolupráce s developery při vytváření úspěšné strategie projektu je jednou z jejích domén. V rámci fondu Luxent Capital Funds propracováváme developerské strategie do nejmenších detailů – od správného výběru lokality přes rozvržení struktury bytů a určení jejich dispozic až po návrh finálního designu.

developerský projekt luxent

Atraktivní projekty s vysokým investičním potenciálem

Díky naší hluboké znalosti realitního trhu v segmentu luxusních rezidenčních i komerčních nemovitostí umíme připravit a ve spolupráci
s partnery také realizovat developerské projekty, které mají vysoký investiční potenciál a vysokou pravděpodobnost úspěšného zhodnocování vaší investice.

Vysoce likvidní aktiva

Prémiové i stresové nemovitosti, které představují typická aktiva fondu Luxent Capital Funds, jsou na realitním trhu snadno obchodovatelné.

developerský projekt luxent

Kolektivní investování

Investice prostřednictvím fondu umožňuje jednotlivým investorům podílet se na větších investičních celcích (výstavba rozsáhlých projektů, nákup komerčních nemovitostí).

Transparentnost

Směrem k našim investorům a partnerům jednáme zcela transparentně. Vážíme si jejích důvěry a chceme, aby měli přehled o investovaných prostředcích. K tomu slouží mj. pololetní zprávy o výkonnosti fondu a výroční zprávy fondu. Investoři mají díky klientské zóně na těchto webových stránkách svou investici pod dohledem a mohou přímo komunikovat se správcem fondu.

Diverzifikace rizika

Investujeme do exkluzivních nemovitostí nejen v Praze, ale po celé České republice i v zahraničí. Spektrum našeho portfolia je velmi široké – luxusní byty a exkluzivní vily, ale také kvalitní standardní byty v okresních městech či prémiové kanceláře. Díky tomu, že se nesoustředíme pouze na jednu lokalitu či jeden realitní segment, diverzifikujeme riziko a chráníme tak vaše investice před případnými přechodnými výkyvy.

Správa nemovitostí

Klienti prémiových nemovitostí jsou dnes stále náročnější. Jejich pozornost se již nesoustředí pouze na samotnou nemovitost, ale také na doplňkové služby, jakými je např. správa nemovitosti. Právě na tu se zaměřuje společnost Luxent Facility, člen skupiny Luxent, s níž fond Luxent Capital Funds úzce spolupracuje.

developerský projekt luxent

Status fondu

Správce je na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2021/023698/CNB/570 ze dne 3. 3. 2021 osobou registrovanou v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Správce a výkon jeho činnosti nepodléhají dohledu České národní banky.
Fond je určen pro kvalifikované investory.

Investice

Investice

Tým

Blog

LUXENT CHCE REALIZOVAT VLASTNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY – ZAKLÁDÁ NEMOVITOSTNÍ FOND LUXENT CAPITAL FUND
LUXENT CHCE REALIZOVAT VLASTNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY – ZAKLÁDÁ NEMOVITOSTNÍ FOND LUXENT CAPITAL FUND
Skupina Luxent, jejímž základním pilířem je realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties, se chce pustit do developmentu vlastních projektů. Pro jejich financování zakládá neveřejný nemovitostní fond spravovaný společností Luxent Capital Funds.
„DOBA COVIDOVÁ“ TRH S EXKLUZIVNÍMI NEMOVITOSTMI TÉMĚŘ NEOVLIVŇUJE
„DOBA COVIDOVÁ“ TRH S EXKLUZIVNÍMI NEMOVITOSTMI TÉMĚŘ NEOVLIVŇUJE
Ohlédnutí za rokem 2020 bude již navždy spojeno s pandemií koronaviru. Jak se projevila na trhu s exkluzivními nemovitostmi? V podstatě nijak výrazně. Poměr poptávky a nabídky je v případě luxusního segmentu vyrovnaný, tento stav je stabilní a setrvává i epidemii navzdory.
Jak koupit či prodat luxusní nemovitost?
Jak koupit či prodat luxusní nemovitost?
Orientovat se na trhu luxusních nemovitostí není úplná hračka. Luxusní segment, zahrnující nevšední byty a domy v prestižních lokalitách, tvoří specifickou část tuzemského rezidenčního trhu. A má své specifické požadavky.

Luxent Capital Funds s.r.o.

IČO: 097 34 287
DIČ: CZ 097 34 287
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 340379).
Pařížská 131/28 Praha 1 Josefov